Nejsnáze zakoření postranní krátké, jen vylomené výhonky pelargonií. Použít můžeme i ne příliš měkké stonkové řízky.

Řízky necháme den zavadnout, aby nezahnívaly a rychleji vytvořily kořeny. Před zavadnutím je ošetříme práškovým stimulátorem. Řízky zakořeňují dobře ve směsi písku a rašeliny při mírné vlhkosti a teplotě 16–18°C.

Ošetřený řízek pelargonie

Upravený řízek

Řízek zakořeněný v sadbovači

Pokud řízky odlamujeme v kolínku, tak čistými prsty.

Řízky z rostliny odebíráme vylomením nebo ostrým nožem či nůžkami. Buď odstřihneme stonek a ten potom rozdělíme na jednotlivé řízky, nebo jednotlivé řízky oddělujeme přímo. Pokud řízky nevylamujeme, řezací nástroje dezinfikujeme lihem a to u každé rostliny. Tímto způsobem zamezíme přenosu virových chorob.

Muškát pro řízkování

Pelargonie připravená na řízkování

  • Řízky by měly být dlouhé 10–15 cm a měly by mít 2–3 internodia (tedy 2–3 patra listů). Lepší je vybrat stonek s kratšími internodii. Na řízky můžeme rozřezat celý stonek.
  • Řízky pelargonií koření stejně, ať už jsou odebrány z kterékoliv části stonku, i když opticky vypadají řízky z vrcholů stonků lépe.
  • Spodní strana řízků by měla končit vždy v místě kolínka. A už nemá tak velký vliv, jestli se ukončení povede těsně nad listem, nebo pod listem.
  • Z řízku musíme odstranit všechny listy a palisty, které by po zapíchnutí byly v kontaktu se substrátem. Ideální je, ponechat na řízku 1–2 zdravé listy. Spodní okraj namočíme do práškového stimulátoru.
Vrcholový řízek pelargonie

Neupravený vrcholový řízek pelargonie

Tip z praxe: Doporučuji řízky uložit na jeden den někam na chladnější místo, aby řezná rána zaschla. U botanických sukulentních pelargonií můžeme nechat takto uložené řízky týden i více.

Substrát pro zakořeňování řízků si můžeme zakoupit již hotový, zabalený v pytli přímo od výrobce. Ale i tento substrát vylepšíme trochou perlitu. Nebo si namícháme vlastní z písku, perlitu, rašeliny v poměru 3:2:1. Ideální je substrát předem sterilizovat propařením.

Důležité je, aby substrát pro řízkování nezadržoval vodu, byl propustný a neobsahoval příliš mnoho živin.

Neupravený řízek

Neupravený řízek z části stonku pelargonie

  • Na řízkování použijeme sadbovače či květináče spíše menších rozměrů. Má to jediný důvod: V malém květináči budeme mít málo substrátu a ten bude rychleji vysychat.

Do květináčku o průměru 8–10 cm můžeme napíchat 4–5 řízků. Tímto způsobem ušetříme místo a rostliny v létě po vysazení do truhlíků budou bohatší.

Vysazování řízků

Malým kolíkem vytvoříme důlek do substrátu a vložíme řízek. Ten by měl být v substrátu 2–3 cm hluboko. Řízky označíme jmenovkou.

Řízek muškátu starý deset týdnů

Zakořeněný řízek starý deset týdnů

Než řízky dostatečně zakoření, uplyne 2–6 týdnů. Jsou známy případy, kdy řízky nevytvořily kořeny ani po půlroce. Hůře koření pelargonie s vonnými listy a některé barevnolisté.

  • Botanické pelargonie jsou samostatnou kapitolou. U nich se může úspěšnost zakořenění pohybovat pouze do 10 % dle jednotlivých druhů.

Řízky v květináčcích či sadbovačích umístíme na co nejsvětlejší místo, ale bez přímého dopadu slunečních paprsků. Teplota by se v prvních 3–4 týdnech měla pohybovat kolem 20–22 °C. Postupně po zakořenění můžeme teplotu snižovat na 10–15 °C.

Řízky v první zálivce zalijeme protiplísňovým přípravkem zředěným pro tento účel. Během šesti týdnů lze ochrannou zálivku aplikovat až třikrát.

  • Řízky zaléváme opatrně. Substrát by měl být lehce vlhký. Nejlepší způsob je zalévání řízků spodem do podmisek.

Řízky nezakrýváme víky a PE foliemi. Naopak jako prevence houbových chorob je vhodná přirozená cirkulace vzduchu. Z tohoto důvodu často větráme.

Zakořeněné řízky pelargonie

Řízky muškátů staré čtyři týdny

Pokud řízky zakořenily, můžeme jednou týdně do zálivky přidat hnojivo s vyšším obsahem dusíku na podporu růstu rostliny. Toto hnojivo lze aplikovat i postřikem na list. Hnojivo však ze začátku mícháme v nižší koncentraci.

  • Zakořeněné řízky z malých sadbovačů přesadíme do květináčků. Pokud jsme řízky sázeli rovnou do květináčků o průměru 8–10 cm, nemusíme je přesazovat. V tomto květináči vydrží až do jarního přesazování bez jakékoliv újmy.

Zakořeněné řízky postavíme na světlé a chladné místo, kde přečkají až do jara. Platí zde pravidlo, čím chladnější zimoviště, tím méně zálivky.

Řízky několikrát zaštípneme, abychom docílili krásné rozvětvené rostliny. Není nic horšího, než když se z květináče pne 50 cm stonek, který má na konci 5 listů a květ a zbytek stonku je naprosto holý.